Träningsansvariga

Här hittar du listan över träningsansvariga 2024

Som träningsansvarig behöver du ha koll på några saker.

Vid dessa träningar får följande klasser samköras:
 • Förare som deltar i men ännu inte slutfört Guldhjälmsutbildningen och därmed saknar Guldhjälmlicens, får endast träna tillsammans med förare som har Guldhjälmlicens. Likvärdig körmässig standard ska eftersträvas.
 • 65cc Ungdom och 85cc Ungdom alternativt klubblicens får samköras
 • 50cc får endast samköras med 65cc Guldhjälm, oavsett sammanhang.
 • MX1, MX2, 125cc oavsett licensklass får ej samköras med 50cc, 65cc, 85cc, oavsett licensklass.
 • Solo-klasserna MX1, MX2, 125cc får samköra med varandra oavsett licens.
Förare med Guldhjälm,- eller Ungdomslicens får samköra vid fri träning dock gäller följande. (Tidigare blå träningskort gäller ej fr.o.m. 2020)

 • För att träna på stora banor ska föraren köra 65cc alternativt 85cc, även 4-taktsmaskiner max 150cc.
 • För att Guldhjälmlicenserad förare ska få samköra med Ungdom krävs att förare under kalenderåret fyller lägst 7 år och max 12 år. (13 år med GH-dispens, GHtjejer max 15 år)
 • Endast förare som innehar för året gällande Guldhjälmslicens får samköra med ungdomsklass.
 • Om föraren inte har Guldhjälmslicens eller kör 50cc ska denne hänvisas till de mindre bana/aktitetsområde (om sådana finns) alternativt om klubben har avsatt tid för ”olicensierade förare/nybörjare” på stora banan för förare under 12 år.(Om aktuell förening så tillåter kan alltså 50cc köra på den större banan men endast med olicensierade förare/nybörjare under 12 år.)
 • Vårdnadshavaren har det yttersta ansvaret i valet av träningsgrupp men träningsansvarig har alltid mandat att hänvisa förare till den banan denne anser lämpligt för förarens körskicklighet.
Vid olycka
 • Vid allvarlig olycka ska alltid VMKs huvudstyrelses ordförande kontaktas.
 • Du ska aldrig svara på frågor från media utan det är ordföranden i VMKs huvudstyrelse som ska ha all ev. mediakontakter.
 • SVEMO:s krisplan ska vid behov användas. Den finns på SVEMO:s hemsida (länk nedan) och i träningsansvarspärmen i kiosken.
 • MC-sektionens ordförande bör också kontaktas.
 • Om någon skadat sig skall en skaderapport för träning fyllas i av träningsansvarig, detta skall göras till SVEMOs hemsida (länk nedan)
 • Föraren skall själv anmäla skadan direkt till IF.


Rapportera skada, länk här
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAgb-OyZeS32_gjocIOyn2cCSe4MnEBUCOhPAnv0r4yikVGQ/viewform?...

SVEMOs krisplan hittar du här
https://www.svemo.se/Service/sakerhet/forberedelserochverktyg/Krisplan