Drivers Open

Vad är Drivers Open?

Du/Ni tävlar upp till fyra personer på en bil. Bilen ska vara skattad, försäkrad och besiktigad. Har du inte licens i motorsport på Sbf så kan du lösa ut en engångslicens på tävlingsdagen.

Sedan kör de tävlande en bansträcka 3-4 gånger på tid. Beroende på bilens vikt och hästkrafter räknas sedan tiden om till en sluttid. Detta för att olika bilar ska kunna tävla mot varandra.

Hur går en tävling till?

Du/ni skaffar en bil som ni vågar köra med. Inga försäkringar gäller på bilen under tävling. Du skaffar hjälm. Hjälm med visir är inte godkända, för att kunna ha ögonkontakt med föraren.

Du anmäler dig till en tävling. Varje tävling har en tävlingsinbjudan där startkostnader och eventuella licensavgifter framgår.

När du kommer till tävlingen ställer du upp bilen i depån. Den ska stå på en presenning som täcker hela bilens yta och ett uppsamlingskärl på minst 10l placeras under motorn. Alla lösa delar tas ut, även reservdäck.

Du anmäler dig och visar licens/löser ut licens och betalar.

Bilen besiktigas och hjälmen visas upp.

Innan tävlingen genomförs är det ett förarsammanträde där tävlingen gås igenom. Tiden för sammanträdet framgår i inbjudan.

Banan körs igenom via karavankörning, d v s alla bilar körs på rad runt banan. Det är inte tillåtet att köra på banan utom denna gång innan tävlingen. Däremot är det bra att gå banan till fots en eller två gånger.

Tävlingen genomförs.

Prisutdelning och resultat.

Deltagarna lämnar området städat och snyggt efter sig.

Slutligen laddar du/ni för nästa tävling på vägen hem;)