Medlemsskap

Alla som på något sätt deltar i verksamhet arrangerad av Varbergs Motorklubb måste ha ett medlemskap i föreningen.
Detta betalas årligen under första kvartalet eller när man börjar delta i verksamheten.

Enligt Svemo's regler SR 2.2, måste även vårdnadshavare till förare under 18 år vara medlem i Svemoansluten klubb.
Därmed krävs ett familjemedlemskap i klubben

Enklaste sättet att bli NY medlem i VMK är att fylla i en ansökan här på hemsidan
- Fyll i Medlemsansökan  här nedan genom att följa anvisningarna
- Betala via bankgiro och person-nr xxxxxx-xxxx

Redan medlem/familjemedlemmar betala in på Bankgiro: 617-2639 och ange
MC/Bil (+nr=) M/B ååmmdd+ååmmdd+ååmmdd+ååmmdd

MEDLEMSSKAP 2023
Ständig: 6000:-
Familj (med barn under 18 år, och på samma folkbokföringsadress): 900:-
 Enskild Bil: 500:-
 Enskild MC: 600:-
  Stödmedlem: 300:-